-Contratista Disputes

Mechanic's Lien

El gravamen d'un mecànic és un dret legal que es va posar en marxa per protegir contractistes, proveïdors de materials i treballadors. Aquest dret els permet assegurar un deute que els correspon. En altres paraules, si un client no paga, tenen el dret de col·locar un gravamen a la propietat per recollir els seus fons.