Ordinadors

4 tipus de targetes gràfiques

La targeta gràfica de l'ordinador es pot actualitzar segons sigui necessari, però hauríeu d'obtenir més informació sobre els diferents tipus abans d'intentar-ho.

Ratolí ergonòmic

Un ratolí ergonòmic ajuda a reduir el dolor als braços, els canells i el coll. Molta gent ha descobert que al col·locar el ratolí al seu lloc tradicional, al costat del teclat, es crea un estrès de muntatge.