Triar - Replace-Apartador

3 Alternatives al revestiment

Si l'exterior de la seva casa pot utilitzar una mica de fixació superficial, però troba que els diferents tipus de revestiment són inacceptables o impracticables, no es perd tot, encara es pot observar els molts tipus alterns de revestiment.