Baies

Abonament i reg de Blackberry Bush

Els arbustos de maduixes creixents són un procés gratificant que donarà com resultat una deliciosa fruita durant la temporada després de plantar els arbustos.