Asbest

6 Perills de rajoles de sòl d'asbest

L'amiant va ser popular fins al voltant de 1980. És un bon aïllant, resisteix atac químic i és altament resistent. Tanmateix, també presenta diversos riscos per a la salut greus.

Identificar les rajoles de sostre d'asbest

El principal motiu pel qual les rajoles de sostre de l'amiant han de ser substituïdes per alternatives més segures és que les fibres d'amiant que s'utilitzen per construir el material suposen un risc per a la salut quan s'inhala.

Inici Proves d'amiant

Les proves d'amiant comercial poden ser cars, però els kits al detall tampoc són barats. En comptes d'això, proveu aquest mètode basat en la vostra casa.

Extracció de teules de sostre d'amiant

Les rajoles del sostre d'amiant eren un material comú de construcció dels anys 60 i 70. Tanmateix, l'amiant i les seves fibres han estat més recentment vinculades al càncer de pulmó i altres malalties pulmonars.

Les terrasses d'amianto són perilloses?

Si les teules d'amiant no estan en bones condicions, poden expulsar potencialment les fibres d'amiant, que poden ser un risc greu per a vostè i la seva família, fins i tot mortal.

Digueu si el revestiment té amiant

Tot i que la majoria de revestiments que contenen amiant s'han eliminat dels edificis públics a causa de problemes de salut, encara pot estar present en alguns edificis i habitatges més antics.

Com es pot eliminar l'amiant

L'amiant era un material de construcció comú i encara es pot trobar avui en ductes, rajoles de sostre, materials de coberta i revestiment.